LOVE NOTES


Vill du veta mer eller boka oss?

Skriv till:


info@thatotherquartet.se 

that other quartet presenterar en konsert om konsten att kommunicera sin karlek:


LOVE NOTES

Brev, telegram och anteckningar har med tiden bytts ut mot SMS, e-mail och sociala medier. Trots nya kommunikationsmedel sa ar behovet att fa forklara sin karlek for nagon lika stort och viktigt som det alltid har varit. Karleken till en van. Den villkorslosa karleken till sitt barn. Karleken till ens alskade och karleken som ibland inte far finnas. lnom konsten har detta tema gett upphov till otaliga malningar, skulpturer och melodier. Vi tycks aldrig fa nog.


LOVE NOTES handlar om att vilja kommunicera sin karlek genom musiken. Musik som inspirerats av en foralskelse, eller ger uttryck for en langtan.


Fjarilar i magen och poetiska sms, hjartskarande sorg och dramatiska uppbrott. Allt formedlat genom strakkvartettens djupa klanger och skira melodier - kan man hara en karleksforklaring i toner? Vi har valt att framfora musik av Leonard Cohen, Frida Hyvonen och Seinabo Sey, som alla pa sitt satt knyter an till vart tema med sin musik. Men framforallt Leos Janaceks karleksmanifest "lntima brev", som han skrev 74 ar gammal om sin stora karlek till Kamila Stosslova. En karlek som han uttryckte i over 700 brev och en strakkvartett.

Instagram

Copyright @ All Rights Reserved